top of page
Katılımcıların pek çoğu eğitim sonrasında dinlediklerini hızla unutuyor ve verilmek istenen bilgi kalıcı olmuyor. Bizler pek çok yaratıcı teknikleri bir arada kullanarak, aktif, kalıcı ve eğlenceli bir şekilde eğitimlerinizi tasarlıyoruz.
Dünyadaki yeni trendleri takip ediyor, tüm içeriklerimizi aynı hızda güncelliyoruz.
Neler Yaparız?
  • Kurumların mevcut eğitimlerini interaktif - yaratıcı bir biçime dönüştürür ve oyunlaştırırız

  • Katılımcıların, eğitim içeriğinde aktif rol almasını sağlarız

  • Kurumlara özel belirlenen ihtiyaca göre yeni eğitimler tasarlar ve uygularız

  • Eğitimleri Indoor veya Outdoor olarak gerçekleştiririz.

Kuruma Özel Eğitim Tasarımı

Oyunla Tasarlanan Eğitimleri "OYUNLAŞTIRANLAR" adlı ekibimiz ile yürütmekteyiz..
Oyunlaştıranlar, bir Ritüel Sanat kuruluşudur.

Ritüel Sanat, Kurumsal Mutfağımızda Neler Var?

Yetenek Avcısı

Ekipte herkesin farklı güçlü yanları vardır. Bizler, kişilerin yeteneklerini ortaya çıkaracağı ve güçlü oldukları alanları sergileyeceği oyunlar tasarlıyoruz.

İletişim ve Duygusal Zeka

Sağ beyin ve sol beyin lobunu çarpıştırır, empatiyi yeniden tanımlarız. İletişimin sürecindeki detayları fark edebileceğiniz, hayatınıza geçirebileceğiniz, "hiç böyle iletişim eğitimi almamıştım" diyeceğiniz kurgular sunuyoruz.

Çoklu Değerlendirme

Önyargıları kırmak ve farklı bakış açıları geliştirebilmeyi hedefleyen tamamen oyunlaştırılmış, uygulamaya dayalı içerikler tasarlıyoruz.

Ekip Yönetimi

Ekibi yönetmek için gerekli olan becerilerinizi, çeşitli tekniklerle hayata geçirmenizi ve ölçmenizi sağlayacak oyunlaştırılan içerikler tasarlıyoruz.

Ekip İçi İletişim ve Uyum

Kurum kültürünü, organizasyonu ve verimliliği ayakta tutan değerlerden biri de iletişim ve uyum. Bu konuda deneyim odaklı ve karşılıklı iletişimden beslenen uygulamalı içerikler oluşturuyoruz.

Yönetici Dediğin...

Klasik davranışsal ve yönetsel kalıplar yerine, günümüz yöneticisinden beklenen niteliklerin farkına varacağınız içeriklerden oluşan eğitim tasarlıyoruz. Update edilmeye hazır olun!

 Mevcut İnteraktif Eğitimlerden Seçmek veya Size Özel Eğitim İsteyebilirsiniz! 

Hangi Eğitimi Talep Ediyorsunuz?

Thanks for submitting!

bottom of page